Wellmann Immobilien La Palma

Grond kopen op La Palma

Nuttige informatie over het onderwerp “Grond kopen op La Palma”.

Wilt u liever een stuk grond (perceel) op La Palma kopen en er een huis op bouwen dat aan uw individuele verwachtingen voldoet? Wanneer u een perceel koopt, geldt hetzelfde als wanneer u een huis koopt. Veel tips hierover vindt u in de rubriek “Nuttige informatie over de aankoop van onroerend goed op La Palma”. Toch zijn er een paar punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de aankoop van een perceel waarop onmiddellijk of later een huis gebouwd gaat worden.

Lees eerst onze “Juridische informatie”.

Waar moet u op letten bij de aankoop van een perceel?

Veel factoren die al zijn genoemd in onze tips voor het kopen van een huis of appartement zijn van toepassing op de aankoop van een perceel.

Voordat u het koopcontract voor het perceel ondertekent, dient u na te gaan of het gebouw dat u op het perceel wilt bouwen ook is toegestaan en aan welke voorwaarden u moet voldoen. In de regel krijgt een architect of aannemer de opdracht om dit met de bouwautoriteiten te bespreken.

Nieuwbouw of verbouw?

Een nieuw gebouw is een alternatief voor de aankoop van een huis. Natuurlijk moeten, net als in Nederland, veel wetten en regels in acht worden genomen.

Losse onderdelen uitbesteden of volledige opdracht, wat zijn de voordelen en nadelen?

Bij de gunning van de opdracht hangt het ervan af of u de voorkeur geeft aan een hoofdaannemer of een architect. De architect van uw keuze heeft het voordeel dat hij de toewijzing van de afzonderlijke onderdelen kan controleren. Hij analyseert de prijzen en werkt nauw samen met de autoriteiten. De aannemer, die u een vaste prijs voor uw gebouw aanbiedt, is uiteraard terughoudend om na het afsluiten van het contract af te wijken van de voorwaarden van het contract en het is moeilijk in te schatten hoe de kosten zich zullen ontwikkelen in geval van een wijziging. Bovendien moet u van tevoren een heel goed gevoel en veel vertrouwen hebben in de betreffende aannemer.

Is het raadzaam om een bouwcontract af te sluiten?

Voor bouwcontracten gelden vergelijkbare voorwaarden als in Nederland. Als u besluit een contract te sluiten met een aannemer, moet u dit contract in principe laten controleren door een lokale gespecialiseerde advocaat.

Hoe zit het met de bouwvergunningen in de gewenste regio?

Uw verantwoordelijke architect bereidt een bouwproject voor, dat voor onderzoek aan de autoriteiten wordt voorgelegd. Het bouwproject en het eigendomsbewijs voor een perceel zijn de voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning. De bouwfase kan pas beginnen nadat de bouwvergunning is afgegeven. Wanneer de bouwvergunning wordt verleend, is niet goed van te voren te bepalen.

Hoe wordt de aannemer betaald?

Meestal wordt de totale prijs gedeeld door drie: Het eerste derde deel wordt als aanbetaling aan de aannemer betaald voordat met de bouw wordt begonnen. Vervolgens wordt de buitenkant van het huis gebouwd, inclusief het dak.

Als de klant de ruwbouw ter plaatse accepteert, is het tweede deel verschuldigd. Het laatste deel wordt dan betaald bij aanvaarding van het gebouw door de klant.

Wat zijn de taken van bouwleiders en architecten?

In Spanje valt de bouwplanning niet alleen onder de verantwoordelijkheid van de architect. De Aparejador – wiens taken overeenkomen met die van een Nederlandse bouwkundig ingenieur – bewaakt de voortgang van de bouw tijdens de bouwfase. De bouwinspectie moet door hem worden ondertekend. De Aparejador bevestigt dus dat het huis is gebouwd zoals de architect het bedoeld heeft. Vervolgens ondertekent de architect de bouwinspectie.

Garanties van de aannemer?

De garantieclaims vallen uiteraard onder het Spaanse recht. In de regel kent de aannemer de volgende garanties toe

– 1 jaar garantie op zichtbare schade,
– 3 jaar garantie op schade betreffende de bewoonbaarheid,
– 10 jaar garantie op structurele schade.

Aanbevolen wordt om de garantie vast te leggen in het bouwcontract.

Hoe zit het de aanvaarding van het gebouw door de gemeente?

Zodra de architect het gebouw heeft geaccepteerd, volgt de acceptatie door de gemeente. Een technicus van de verantwoordelijke gemeente controleert of de bouw is uitgevoerd in overeenstemming met het bestek van de bouwvergunning. Als het gebouw ook door deze partij wordt geaccepteerd, ontvangt u een zogenaamd certificaat van bewoonbaarheid “Cedula de Habitabilidad”.
Dit is erg belangrijk, want het is de enige manier om uw huis aan te sluiten op de basisvoorzieningen (elektriciteit, water, telefoon, etc.).

Wat is een certificaat van bewoonbaarheid en is het in principe vereist?

De “Cedula de Habitabilidad” is een belangrijk certificaat. Er staat dat uw nieuw gebouwde huis bewoonbaar is. Bovendien worden uw eigendom en huis niet aangesloten op de basisvoorzieningen zonder dit certificaat van bewoning.

Vaak zijn de aansluitingen voor elektriciteit, water, telefoon, etc. niet direct op het terrein aanwezig. Gewoonlijk volgt al in de contractfase met een aannemer een kostenraming voor de installatie van de noodzakelijke aansluitingen. De werkzaamheden kunnen echter alleen met de “Cedula de Habitabilidad” gestart worden.

Waarop moet men letten bij de stadswateraansluiting of wateraandelen?

Het certificaat van bewoonbaarheid zorgt ervoor dat uw woning aangesloten kan worden op de basisvoorzieningen. Dit omvat ook de wateraansluiting. In principe zijn er twee alternatieven voor de drinkwatervoorziening: via het openbare waterleidingnet of via particuliere netwerken. Het zogenaamde “stadswater” wordt geleverd door de gemeente en gefactureerd op basis van het verbruik. Het water is gechloreerd.

Particuliere waterrechten worden verhandeld met een zogenaamd wateraandeel. Als u een wateraandeel bezit of koopt, krijgt u een vaste, ononderbroken hoeveelheid water per tijdseenheid – bijvoorbeeld 1 liter per minuut. Naast het aandeel zijn ook de rechten op de waterleidingen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het water uw huis vanaf de bron bereikt.

Hoeveel tijd moet voor de bouw gepland worden?

Rustig, rustig – in Spanje en vooral op La Palma verloopt de tijd een beetje anders. Of het nu gaat om de afspraak met ambachtslieden, het werk van de overheid – de tijdsfactor wordt hier niet in aanmerking genomen. Het is gewoon anders op La Palma. Niet slechter, alles werkt goed, maar anders.
Stel daarom bij het bouwen van uw eigen huis uw tijdschema niet te strak op.

De constructie – welke materialen, waar moet je op letten?

De fundering
De strookfundering heeft zich bewezen op La Palma. De juiste manier is dat de fundering rond het huis loopt onder de buitenmuren en via de hoekpijlers met het dak verbonden is.

De vochtafsluiting
Een horizontale afsluiting van vocht tussen fundering en het metselwerk is uiterst belangrijk bij de bouw van een huis op La Palma. U moet letten op kwaliteit en goed materiaal, zodat opstijgend vocht niet leidt tot vochtige muren en schimmelvorming.

De muren
De Spaanse wet op de energiebesparing schrijft 29 cm brede muren van bakstenen of dubbel metselwerk met een interne holte voor. Welke stenen gebruikt worden, verschilt van geval tot geval.

Het pleisterwerk
Ademend pleisterwerk heeft zich bewezen voor een optimaal binnenklimaat. Het garandeert de dichtheid van de wanden en zorgt tegelijkertijd voor een goede ventilatie van de ruimtes.

De vloer
Op La Palma is het verplicht om de dekvloer te isoleren tegen vocht. Extra warmte-isolatie is sterk aanbevolen. Zwevende vloeren brengen geen temperatuurveranderingen over op de vloer.

Binnen- en buitenschilderwerk
Ademende coatings, zowel binnen als buiten, in combinatie met zogenaamde ademend pleisterwerk zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

Compare listings

Vergelijken